mehmetgorunmez.av.tr sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza önem veriyor ve websitemizde geçirdiğiniz süre boyunca bunu iyileştirmek için uğraş veriyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

ÖNEMLİ NOT: Sitemize yazdığınız yorumlara ait kişisel bilgileri savcılık bile istese vermem merak etmeyin. Yorum yazarken kafanız rahat olsun. İP’nizi sadece ben görebileceğim, ofiste bulunma ihtimali olan çalışanlar dahi görmeyecek.

AYRICA HER 2-3 SENEDE BİR YENİ CİHAZ ALDIĞIMDA ESKİ CİHAZIMI KIRIP EVDEKİ OCAKTA YAKIYORUM. VERİ FALAN KALMIYOR ORTADA  🙂 

KAYIT DOSYALARI

Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi  mehmetgorunmez.av.tr’de istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri ihtiva etmektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar haricinde kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir.

5651 sayılı kanundan doğan yükümlülüğümüz sebebiyle ip adresinizi kanunda belirlenen sürelerle kayıt altında tutmuş olduğumuzu bildirir ve bu kayıtlar zamanı gelince otomatik silindiğini beyan ederiz. Bu durum kanundan doğduğu için hukuka uygunluluk sınırları içerisindedir ve gerekli takdirlerde yetkili makamlar ile paylaşılabilir.

Ayrıca Google Analytcs gibi anonim site istatistik araçları ile sizlerin hangi sayfalarda ne kadar kaldığı, hangi sayfaları okuduğu, hangi saatlerde giriş yaptığı, cinsiyet, yaş, eğilim, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi bilgilerinizi tamamen anonim olarak kayıt altında tutuyoruz. Bu sitede gezdiğiniz müddetçe bu anonim kayıt tutulmasına rıza göstermiş sayılırsınız.

YORUMLAR

Sitenin yorum kısmından rızanız dahilinde yazmış olduğunuz kişisel verilerinizi kayıt altında tutmamız ve bunları herkes tarafından görebileceği şekilde yayınlamamız tamamen sizin açık onayınız ve rızanız ile gerçekleşmekte olup hukuka uygundur. Bu tür kişisel verilerin yayında kalması ilgili makalenin yayında kalmaya devam ettiği müddetçe süregelecektir. Ancak elbette ne zaman isterseniz yorumlar vasıtasıyla yazmış olduğunuz kişisel verileri silmemizi iletişim bölümünden talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

VERİ SORUMLUSU: Me(h)met Görü(n)mez

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Mehmet Görünmez

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Sitemizdeki bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, sözleşmenin kurulması, sonradan çıkacak uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, ifade hürriyetinin kullanılması, basın hakkı ve kamoyunu bilgilendirme gibi hakların kullanılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Sadece Google firması anonim olarak işlemek suretiyle kişisel verilerinizi kullanabilir. Bunun haricinde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. Ayrıca Verimor Telekominasyon Aş firması sitemizdeki 0850 255 0290 numaralı hatta yapacağınız görüşmelerle ilgili verileri kaydetmektedir. Buna ilişkin bilgiyi ilgili firmanın sayfasından öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu telefon numarasıyla yapılan görüşmeler aşağıdaki hukuki sebeplerden ötürü kayıt edilmektedir (bu kayıt yuriçi veya yurt dışında olabilmektedir). Buna ilişkin açık rızayı ya siteye girerken ya da arama yaptığınız sırada telesekreter konuşmasından sonra vermiş olursunuz.

Sunucu firmamız yer yer yurtdışında barınabilir. Sitemizi gezmekle ve siteye ilk girişteki gizlilik uyarısını onaylamakla bu duruma onay vermiş olursunuz. Yorumlar vasıtasıyla kişisel veri aktarırken bu hususu göz önünde bulundurarak yorum yapınız.

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5651 sayılı kanun gereğini yerine getirmek ve sitemize giren ziyaretçi sayısını, davranını anonimleştirerek tespit edebilmek, kanunda bahsi geçen açık rıza bulunması halinde ifade özgürlüğü amacıyla yorumlarla kullanılması, güvenlik sağlanması.

Özetlemek gerekirse hukuki sebepler şunlar olabilmektedir:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Dava belgelerinin UYAP sistemine daha güvenli/hızlı ve sorunsuz aktarılması için gereken veri işlemesinin gerçekleştirilmesi
 • Dava şartlarını yerine getirmek için gereken başvuruların gerçekleştirilmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • site güvenliği
 • hukuksal güvenliğimiz

d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

İlgili kişinin hakları
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

[email protected] ADRESİNE başvurarak veya sitemiz iletişim kısmından müracat ederek bu haklarınızı kullanabilirsiniz.

ÇEREZLER (literatürde Cookies diye de geçebilir)

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını ifade etmek için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak üzere çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür. Bu çerezler anonim şekilde çeşitli yazılımlar vasıtasıyla veri elde etemimizi sağlamaktadır. Bu veriler anonim nitelikte kişisel veri olup kimliğiniz teşhis edilememektedir. Bu siteyi ziyaret edip kullanmak suretiyle bu şartı kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.

DIŞ BAĞLANTILAR

mehmetgorunmez.av.tr sitesi, içeriğindeki bazı sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı verebilir.mehmetgorunmez.av.tr link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

SİTEDEKİ İÇERİKLER

Sitedeki içeriklerde bulunması muhtemel kişisel veriler; “Basın Kanunu” ve “ifade özgürlüğü” kapsamında veya hukuka uygunluk sebepleri ile birlikte işlenmiştir. Yine de aksini iddia ediyorsanız “sehven ve hata ile” yayımladığımız basın hakkı kapsamında olmayan kişisel verilerinizi sildirmek için irtibata geçmeniz yeterlidir.

Ayrıca içeriklerdeki formlara yazacağınız veriler yurtdışı sunucularımızda depolanabilir. Buna açık rızanız var ise içeriklerdeki formlara kişisel veri yazınız. Eğer buna rızanız yok ise formu kullanmayın ya da anonimleşmiş veri yazın.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN KAYITLARININ YURT DIŞINDAKİ SUNUCULARDA TUTULMASINA AÇIK RIZA GÖSTERİLMESİ

0850 255 0290 numaları telefonun arama kayıtlarının “bazı zamanlarda” yurt dışında depolanma ihtimali olabilir. Lütfen bu ihtimale açık rıza gösteriyorsanız sabit telefondan beni arayınız. Eğer buna rızanız yok ise ofisime gelip yüz yüze konuşmayı tercih ediniz. Sitemize girip gizlilik politikamı tamam’a basıp onayladığınız ve ardından telefonla beni aradığınız takdirde telesekreterden de dinleyip onaylayıp devam ettiğinz takdirde  sabit telefonla yapılmış görüşmelerinizin yurt dışında kaydedilmesine de açık rıza göstermiş sayılırsınız. Bu ses kayıtları Google Drive’ın sunucularında depolanacaktır. Google Drive Gizlilik Politikasına göz atmak için şurayı tıklayınız: https://policies.google.com/privacy

Google’ın sunucuları Dünya’nın değişik yerlerindedir: Bunların hangileri olduğuna şuradan göz atabilirsiniz: https://www.google.com/about/datacenters/locations/

Telesekreter

Firmamıza hoşgeldiniz; görüşmeleriniz hizmet kalitesinin takibi ve işlem güvenliğiniz için yurt dışındaki Google Drive Sunucularında kayıt altına alınacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini  dinlemek için 1’i tuşlayınız. Eğer kişisel veri işlenmesine açık rızanız yok ise lütfen görüşmeyi sonlandırınız.

Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

Bizi arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel verileri;

 • arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
 • aramanın teyidi,
 • ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
 • hizmet kalitesi takibi,
 • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek,

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre Mehmet Görünmez’e iletebilirsiniz.”

Mail Adresinin Sunucularının Bulunduğu Ve Maillerin Kayıt Edildiği Ülkeye Rıza Gösterilmesi

Uzantısı Protonmail olan mail adresine göndereceğiniz maillerin tümünün yurt dışında (İsviçre’de bulunan) sunucularda muhafaza edilmesine onay veriyorsanız ve buna açık rızanız var ise mail atınız. Bu duruma (protonmail adresine göndereceğiniz maillerinizin İsviçre’deki sunucularda muhafaza edilmesine) açık rızanız yok ise ofisime gelip şahsımla yüz yüze konuşmanızı öneririm.

Yine gmail sunucularının da yurt dışında bulunduğunu bilin ve bu şartı kabul ediyorsanız mail atın.

Ayrıca bazen dava şartı olarak idareye başvuru yapmak gerekmektedir. Böylesi durumlarda SPAM klasörüne düşmemesi adına gmail uzantılı mail adreslerimiz ile başvuru yapabilmekteyiz. Bu gibi hallerde özel olarak bilgilendirileceksiniz. Ancak olur da unutulur diye şimdiden bilgilendiriyoruz.

Dava Evraklarının UYAP sistemine daha iyi aktarılabilmesi için

Bazı evrakların boyutu, büyüklüğü UYAP’a yükleyebilmek için uygun değildir. Uygun formata ve büyüklüğe getirmek için veri işlemek gerekebilir. Bu veri işlemesini mümkün olduğunca “çevrimdışı araçlar” ile yapmaya çalışıyoruz. Ancak bazen bu araçlar yetersiz kaldığında çevrimiçi araçlardan faydalanabiliyoruz. Bu araçlara veri işlemek için aktarım yaparken anonim hale getiriyoruz. Ya da veri işleyen çevrimiçi yazılımın ISO 27001  ve GDPR (European General Data Protection Regulation ) kurallarına uygun olarak, HTPPS (Hypertext Transfer Protocol Secure ) ile veri güvenliği sağlayan ve “şifreleme“, “anonimleştirme” yapmak suretiyle veri işlemesi yapan yerler ile çalışmak durumunda kalıyoruz. Yine bu çevrimiçi veri işlemesi “yurtdışındaki” firmalardan da yapılma ihtimali vardır. Eğer Mehmet Görünmez Hukuk Bürosu ile çalışacak iseniz bu duruma açık rızanız olduğunu kabul ederek çalışınız.

Eğer “web-sitemden bana ulaşıp iş bu KVKK metnini “okuyup” daha sonra da şahsıma dava/iş verirken bu duruma özel bir itirazınız var ise dava/iş vermeden önce özel olarak belirtiniz. Belirtmezseniz web sitemi ziyaret ederken karşınıza çıkan iş bu metindeki veri politikasındaki bu ve diğer hususlara “açık rızanız” var sayılacaktır.

Mahremiyet ve veri sorumlusu ile iletişim kurmak için

mehmetgorunmez.av.tr adlı sitemizde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize [email protected] veya [email protected] adresinden iletebilirsiniz.